Platby

Platba se provádí  převodem na bankovní účet 99149111/0100 s variabilním symbolem 022014031.